Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II Konferencję naukową „Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy, a co przed nami?” która odbędzie się w dniach 14–15.11.2022 r. Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy personel medyczny, specjalistów z obszaru zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych, nauk podstawowych oraz studentów kierunków medycznych.

Celem konferencji będzie przedstawienie doświadczeń ośrodków klinicznych, które zmierzyły się z sytuacją pandemiczną w 2021 roku i kontynuowały leczenie chorych w trakcie 4–6 fali pandemii w różnych obszarach terapeutycznych. W trakcie konferencji eksperci omówią prowadzone badania kliniczne u pacjentów po przejściu COVID-19 w CWBK NIGRiR, przedstawią aktualne wyzwania i problemy opieki medycznej nad pacjentem post-COVID-owym, podejmą również aktualny temat współistnienia wirusa grypy z wirusem SARS-CoV-2, w okresie jesiennym.

Wykłady poprowadzą wybitni specjaliści z wiodących ośrodków klinicznych w kraju oraz zaproszony gość z zagranicy – prof. Mariano Bizzarri z Uniwersytetu La Sapienza we Włoszech. Webinar zagraniczny będzie transmitowany w j. angielskim.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Spotkanie stacjonarne odbędzie się w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie, oraz on-line, po zalogowaniu na stronie konferencji.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w naszym wydarzeniu

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr n. med. Maria Maślińska
Członek Komitetu Naukowego

Patronat nad wydarzeniem objęli: Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Farmacji Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Płuc.

patroni merytoryczni

patroni medialni

Informacje

ORGANIZATOR Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*. Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają 9 punktów edukacyjnych

UDZIAŁ BEZPŁATNY

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

  • Dla osób uczestniczących osobiście:
    • udział w obradach,
    • poczęstunek w czasie przerw kawowych i lunch.
  • Dla osób uczestniczących online:
    • transmisję obrad,
    • możliwość zadawania pytań na czacie.

TERMIN KONFERENCJI

14-15 listopada 2022 roku

MIEJSCE KONFERENCJI
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher
Spartańska 1, 02-637 Warszawa

lub

ONLINE

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Wykładowcy konferencji

Dr hab. n. med., prof. IP CZD Justyna Czech-Kowalska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” . W kręgu jej zainteresowań badawczych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P, diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u diagnozowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną zarówno podyplomową, jak i szkolenie studentów medycyny Uczelni Łazarskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.
Dr hab. n. med., prof. IP CZD Dariusz Gruszfeld
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Uczestnik projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój.
Dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Kieruje Oddziałem Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest pediatrą, specjalistą neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w neonatologii. Przez 10 lat pełniła również funkcję przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemów zakażeń oraz żywienia noworodków.
dr n. med. Dorota Bulsiewicz
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Specjalista neonatologii z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jest dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.
Dr n. med. Julita Latka-Grot
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistka neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Sprawuje pieczę nad 18-łóżkowym OITN. Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki zakażeń okresu noworodkowego oraz terapii niewydolności oddechowej u noworodków. Zaangażowana w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe. Zajmuje się również działalnością dydaktyczną w ramach Uczelni Łazarskiego oraz CMKP.
Lek. Anna Niezgoda
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistka pediatrii i neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Doświadczona klinicystka, z pasją oddaje się swojej pracy m.in. wykonując badania ultrasonograficzne oraz kaniulacje naczyń centralnych, w tym przyłóżkową implantację cewników do hemodiafiltracji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zakażeń wrodzonych z grupy TORCH.
Lek. Aleksandra Pietrzyk
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IP-CZD.
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki
Dr n. med. Witold Błaż
Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka; Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka

Program

Komitet Naukowy

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Zastępca Dyrektora ds. CWBK, Kierownik Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie Reumatologii

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, były Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny MEDYCYNA XXI 

dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Reumatologia”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii

dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek, prof. CMKP, Kierownik Kliniki Dermatologii CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

Komitet Organizacyjny

dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Reumatologia”

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Zastępca Dyrektora ds. CWBK, Kierownik Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki

mgr Agnieszka Urban-Tychmanowicz, koordynator ds. projektów, redaktor czasopisma naukowego „Reumatologia”, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

dr inż. Justyna Noworyta-Głowacka, specjalista ds. nauki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

mgr Tomasz Dobrzyński, specjalista ds. informacji naukowej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

mgr Iwona Jędrej, starszy specjalista ds. nauki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

mgr Marcin Marczyński, specjalista ds. informacji naukowej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Dzień I. 14.11.2022 (poniedziałek) 09:00-15:00

09:30-09:45Wykład inauguracyjny
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
09:45-10:45Sesja VIP – przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutów badawczych, Uczelni wyższych
10:45-11:05Alternatywne możliwości zastosowania fagów w eradykacji szczepów ESKAPE, w tym Klebsiella pneumoniae izolowanych miedzy innymi z wtórnych zakażeń pacjentów covidowych
prof. dr hab. n. biol. Zuzanna Drulis-Kawa, Instytut Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
11:05-11:25Pocovidowe powikłania dermatologiczne
dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP, Kierownik Kliniki Dermatologii, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
11:25-11:40Przerwa kawowa
11:40-12:00Ryzyko zakrzepowe u chorych na układowe choroby tkanki łącznej w związku z infekcją SARS-CoV-2
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12:00-12:20Autoimmunizacja jako element zespołu po przebyciu COVID-19
dr n. med. Maria Maślińska, Zastępca Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
12:20-12:40Jakie wyzwania czekają epidemiologię w dobie post-COVID-19?
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, profesor NIZP-PZH-PIB
12:40-13:00Pacjent geriatryczny w dobie pandemii COVID-19
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii
13:00-13:30Przerwa - lunch
13:30-13:50Neuro-COVID-19 nowe wyzwanie dla systemu opieki neurologicznej
prof. dr hab. n. med. Piotr Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
13:50-14:10COVID-19 - walka z pandemią i perspektywy na przyszłość
dr Marek Posobkiewicz, Dyrektora Biura Służby Zdrowia - Służba Więzienna
14:10-14:30Stan i dynamika aktywności limfocytów T po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 i w zespole post-COVID
dr hab. n. med. Katarzyna Piwocka, profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
14:30-14:50Long-COVID a układ kostno-szkieletowy
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRIR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
14:50-15:10COVID-19 a pacjent z cukrzycą - krajobraz po bitwie
prof. dr. hab. n. med. Leszek Czupryniak – Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym
15:10Zakończenie sesji – podsumowanie dnia i dyskusja

Dzień II, 15.11.2022 (wtorek) 09:00-15:00

09:00-09:20Zagrożenie chorobami zakaźnymi po pandemii COVID-19
prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
09:20-09:40Grypa - problem stale aktualny zwłaszcza w przebiegu pandemii COVID-19
prof. dr hab. Lidia Brydak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – PIB
09:40-10:00Aktualne standardy leczenia otyłości - propozycja rozwiązań systemowych w dobie post-COVID
prof. dr hab. Paweł Bogdański, Kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
10:00-10:20Zaburzenia czynnościowe po infekcji COVID-19
prof. dr. hab. Grażyna Rydzewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
10:20-10:35Przerwa kawowa
10:35-10:55Jak przygotować nas na jesień/zimę 2022 roku w kontekście COVID-19 i grypy - zalecenia ekspertów
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie , Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny MEDYCYNA XXI
10:55-11:15Wpływ Pandemii COVID-19 na stan opieki reumatologicznej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii
11:15-11:35Reliability of epidemiological data is critical for proper management of pandemic emergencies. The Italian experience
prof. Mariano Bizzarri, Dept. of Experimental Medicine, Systems Biology Group, University La Sapienza, Roma
11:35-12:05Przerwa - lunch
12:05-12:25COVID-19 jako lekcja wakcynologii
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Pediatryczny OC
12:25-12:45Zakażenia COVID-19 przed i po transplantacji płuc
dr n. med. Marcin Maruszewski, CompassMedica
12:45-13:05COVID-19 a zdrowie seksualne
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP, prof. IPiN - Dyrektor Medyczny i Zarządzający Centrum Terapeutycznego Lew-Starowicz
13:05-13:25Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej
mgr Paulina Klimek, Kierownik CLK Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
13:25-13:45Doświadczenia własne – projekty realizowane przez zespoły badawcze Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
- COVID-HUB-PL – platforma, która łączy działania ośrodków zdrowia i nauki w walce z pandemią COVID-19 - dr hab. n. med. Marzena Ciechomska, Zakład Patofizjologii i Immunologii NIGRiR z ICHB PAN (lider projektu)
- Immunogenność dawki przypominającej szczepionki p/COVID-19 u pacjentów z zapaleniami stawów - dr n. med. Jakub Wroński, Klinika i Poliklinika Reumatologii NIGRiR
13:45Dyskusja i podsumowanie konferencji

Zespół wykładowców w trakcie ustaleń
W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm

Partnerzy medialni

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „NEOCENTRUM2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa


tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
strona WWW: medius.com.pl

WOJCIECH BŁOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl